Internet marketing je jedan od glavnih alata današnjice kada gledamo tržište i napredak tehnologije sa jedne strane i sa druge strane broj korisnika koji posjeduju bar jedan od medija koji su povezani na internet.

WeBix tim je u svom dugogodišnjem iskustvu radio različite internet prezentacije koje su marketinški bile različitog karaktera, koristili smo razne vidove grafičkih, audio i video prezentacija, tekstualnih sadržaja i sve ono što su korisnici u datom periodu koristili kao adekvatno sredstvo za komunikaciju.

Uspjeli smo da budemo u korak sa tehnologijom i prema tome smo na polju marketinga dosta uložili u analizu i testiranje različitih modela poslovanja tako da našim klijentima uvijek možemo ponuditi jedno od rješenja koja se mogu implementirati i staviti u razvoj prema korisniku.