Velika ekspanzija različitih tehnoloških uređaja je stvorila i sve veću potrebu da se mi kao programeri prilagođavamo njihovom radu. Iz tog razloga smo zadnjih nekoliko godina ulagali u našu edukaciju i pratili razvoj programskih jezika, njihov uticaj na tržištu i njihovu primjenu kod korisnika.

Izvukli smo mnoštvo različitih iskustava koja su nam pomogla da unaprijedimo naše znanje i sada sa sigurnošću možemo reći da smo spremni da odgovorimo na različite zahtjeve klijenata kada su u pitanju programi, njihovo stvaranje i samo programiranje kao usluga.

Iza nas kroz godine rada postoje razne internet aplikacije, programi za računare, privatni softveri kompanija – udruženja i drugi oblici softverskog programiranja koje smo uspješno realizovali za naše klijente.

WeBix tim je u mogućnosti da vam ponudi kompletan plan kod rješavanja Vaše potrebe za određenim softverom ili aplikacijom koja će poboljšati, ubrzati i olakšati Vaše poslovanje.