Da bi ostali u korak sa modernim tehnologijama i kompletnom marketing ponudom naš tim je veliki dio vremena provodio u implementaciji različitih ideja koje će pomoći sportskim, klturnim i poslovnim kolektivima tokom njihove promocije. WeBix u toku realizacije određenih dešavanja pravi kompletnu poslovnu postavku događaja tako da kroz analizu onoga što treba da se organizuje postavlja dodatna idejna rješenja kako bi događaj ostao što upečatljiviji, prepoznatljiviji i naravno profitabilniji ako se radi o nekom komercijalnom događaju. U realizaciji određenih scenografija koristimo sve oblike tehnologije kao što su mobilni uređaji, računari, fotoaparati, kamere, rasvjeta, više oblika ozvučenja i naravno neizostavan ljudski faktor gdje za svaku manifestaciju radimo pripremu i po potrebi trening ljudi za događaj koji treba da organizujemo (da greške svedemo na minimum).